ПОЗИЦІЯ UBTA ЩОДО ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ, ЩО ВИНИКАЄ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» № 4167

13
05.2021

Будучи зацікавленими у посиленні екологічних вимог та підтримці імплементації актів Європейського Союзу, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) вважає за доцільне зосередити увагу на проєкті Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» № 4167. Утім, проаналізувавши даний законопроєкт та провівши консультації з членами Асоціації, дійшли висновку, що документ у його теперішній редакції не може бути прийнятий.

Хоч ми підтримуємо ініціативи та природоохоронні реформи, у випадку прийняття Проєкту № 4167 з’явиться необґрунтований адміністративний тиск на суб’єктів господарювання. Це суттєво погіршить умови ведення бізнесу та матиме негативні наслідки для української економіки.

UBTA, висловлюючи єдину позицію членів Асоціації, вважає за необхідне висловити критичні положення, які демонструють неможливість прийняття даного Проєкту.

Головним критерієм, яким мусить керуватись Україна в імплементації Проєкту № 4167 —максимальна відповідність висновків найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ) в Україні до прийнятих норм в Європейському Союзі. Проте, варто враховувати, що наразі Україна не є членом ЄС, не бере участі в обговоренні європейських НДТМ та в цілому має іншу структуру економіки та різні умови державної підтримки. Зокрема, ряд країн ЄС допускають можливість відхилення для своїх виробників від НДТМ через високу вартість або недоцільність їхнього застосування за поточних фінансових можливостей підприємств. Тому, ми вважаємо за необхідне виключити такий критерій, але взяти за основу визначення, що висновки НДТМ розробляються на основі актів законодавства ЄС.

Критичною проблемою, на думку Асоціації, є надто короткий строк для переходу на нові жорсткі нормативи викидів та зміни технологій — лише чотири роки. Такі умови не можуть бути виконані з огляду на обмеженість у часі та відсутність чітко визначених джерел для вкладення багатомільярдних інвестицій. Країни ЄС, у свою чергу, проводили поступовий перехід. Наприклад, у Польщі він проводився протягом двадцяти років. Це унеможливлює виконання необхідних умов для повноцінного функціонування Закону в Україні.

Звертаємо увагу, що законопроєкт передбачає більш жорсткі умови надання відступу, аніж у інших країнах, де вже впроваджено висновки НДТМ. На відміну від європейських держав, де в аналогічних законах передбачені ідентичні положення, в даному законопроєкті відсутні обмежувальні строки, на які може надаватись такий відступ. В Проєкті № 4167 передбачено максимальний строк відступу у сім років та строк його надання не підлягає продовженню.

Учасники Асоціації вважають за доцільне забезпечити «перехідні умови» використання дозволів, що були отримані на момент набрання чинності законопроєкту, адже згідно з ним, ці спеціальні дозволи втрачають чинність. Виходячи з принципу стабільності закону необхідно забезпечити можливість застосування положень «старого» закону, у разі внесення змін або введення дії нового закону.

Необхідно виключити норму щодо можливості проведення вимірювання речовин у режимі реального часу, яке має передаватися до дозвільного органу для оприлюднення. Ця норма не вимагається відповідно до Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 року «Про промислове забруднення (інтегроване запобігання та контроль забруднення). Переглянута». Вона створює додатковий тиск на українських виробників.

Проєкт Закону передбачає позасудову можливість зупинки Міністерством природи Інтегрованого дозволу за порушення його умов. При цьому, право ініціювати зупинку матимуть будь-які органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та громадськість. Такий перебіг подій може призвести до блокування діяльності будь-якого підприємства через примхи або власні інтереси з боку окремих осіб. Зауважимо, що подібна можливість зупинки дозволу повинна санкціонуватись виключно за рішенням суду.

Підсумовуючи, зазначимо, що доопрацьований проект Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» № 4167 у випадку його прийняття спричинить необґрунтований адміністративний тиск на суб’єктів господарювання, матиме руйнівний вплив на діяльність промислового сектору та може спричинити закриття підприємств, що в результаті матиме негативні наслідки для економіки України.

За умов сильно обмеженого у часі переходу на нові жорсткіші нормативи, що повинен провести український промисловий сектор, Українська асоціація бізнесу і торгівлі, разом зі своїми членами 11 травня 2021 року направила листа Голові комітету з питань екологічної політики і природокористування Верховної Ради України Олегу Бондаренку. У даному листі вказані критичні сторони Проєкту Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» № 4167 ( в редакції від 12.03.2021 року та наші рекомендації.

З повним текстом листа можна ознайомитись нижче:

Лист UBTA щодо проекту Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності» № 4167

Зв'яжіться
з нами
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАПИТ