ПОЗИЦІЯ UBTA ЩОДО ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ» № 3091

13
05.2021

Комітет Європейського зеленого курсу UBTA слідкував за змінами законодавства у сфері екологічного контролю та консолідував позицію членів Асоціації щодо його нормотворення.

18 березня 2021 року до Верховної Ради України було внесено доопрацьований до повторного першого читання проєкт Закону «Про державний екологічний контроль» №3091.

Асоціація вітає реформу системи державного екологічного контролю, як і інші реформи у природоохоронній сфері. Проте, поточна версія проєкту Закону України «Про державний екологічний контроль» № 3091 не може бути підтримана. Його норми монополізують контрольні функції в руках одного органу влади та наділяють його надто широкими правами на втручання у діяльність суб’єктів господарювання.

Модель правового регулювання здійснення контрольних заходів, запропонована у Проєкті, порушує загальноправовий принцип пропорційності, спрямований на забезпечення у правовому регулюванні розумного балансу приватних і публічних інтересів, відповідно до якого цілі обмежень прав мають бути істотними, а засоби їх досягнення обґрунтованими і мінімально обтяжливими для осіб, чиї права обмежуються.

Ми, разом із членами Асоціації, хочемо звернути особливу увагу на пункти, які мінімізують ефективність запропонованого формату екологічного контролю та нижче наводимо ключові зауваження до Проєкту Закону № 3091.

Зазначається, що екологічний контроль виводиться з-під дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який є базовим актом у цій сфері і приймався з метою створення єдиного узгодженого правового поля, яким буде регулюватися порядок проведення заходів контролю суб’єктів господарювання.

Занадто широкі повноваження запропонованого контрольно-регуляторного органу створює підґрунтя для великої кількості безпідставних позапланових перевірок та передбачає можливість проведення заходу контролю без керівника чи уповноваженої особи суб’єкта господарювання. Це, на думку членів UBTA, створює значний тиск для підприємств.

Ми зауважуємо, що згідно до норм Проєкту, допускається можливість зупинення перевірки на невизначений строк на розсуд посадової особи органу державного екологічного контролю. Сам орган екоконтролю наділяється повноваженнями виносити припис щодо усунення виявлених порушень, у тому числі і щодо повного або часткового зупинення виробництва без рішення суду.

Щодо відповідальності суб’єктів господарювання звертаємо увагу на відсутню співрозмірність між встановленим розміром штрафу за недопущення інспектора до проведення заходу контроля – 300 мінімальних заробітних плат (1,8 млн грн) з розмірами інших штрафів за фактично вчинені порушення екологічного законодавства – від 30 до 60 мінімальних заробітних плат (180 – 360 тис. грн).

Асоціація переконана, що розробка та обговорення цього Проєкту суттєво відрізняється від цивілізованих процедур, які використовуються у світі і встановлені міжнародною спільнотою. Цей процес відбувався без врахування зауважень всіх зацікавлених сторін, у тому числі бізнесу і профільних асоціацій.

UBTA, виголошуючи позицію членів – представників українського бізнесу, вважає, що без приведення цього Проекту закону у відповідність із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також без врахування висловлених зауважень, його прийняття не може бути підтримане. Даний документ підлягає ґрунтовному перегляду.

Беручи до уваги такі зауваження, а також низку проблемних місць у законопроєкті, 11 травня 2021 року UBTA сформувала та направила листа Голові комітету з питань екологічної політики і природокористування Верховної Ради України Олегу Бондаренку. З повним текстом листа можна ознайомитись нижче.

Переглянути повний текст листа

Зв'яжіться
з нами
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАПИТ