Позиція УАБТ щодо виступу Президента Володимира Зеленського на Climate Ambition Summit

16
12.2020

За мандатом своїх членів, представники УАБТ уважно стежили за процесом розробки модельних сценаріїв НВВ2, брали участь у роботі відповідної Робочої групи та доєдналися до консультацій із зацікавленими сторонами щодо проекту НВВ2 у форматі публічних обговорень. УАБТ була послідовною у ретранслюванні позиції українських експортерів щодо балансування кліматичних амбіцій та економічних обставин.

Заяви Президента України Володимира Зеленського на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit), який відбувався 12 грудня 2020 року в онлайн форматі, також були на радарі УАБТ.

Оприлюднена Президентом України позиція щодо цілі з викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% у порівнянні з 1990 роком (тобто скорочення на 58-64%) була оцінена членами УАБТ як виважена та співмірна із поточною економічною ситуацією в країні. Озвучена ціль видається солідарною із обговорюваними кліматичними амбіціями інших країн та їх об’єднань (наприклад, ЄС - скорочення викидів парникових газів на 55% порівняно з рівнем 1990 року[1]). Водночас, вона враховує потребу відновлення національної економіки на базі низьковуглецевих технологій.

Зауважимо, що оприлюднені Президентом України параметри кліматичних амбіцій потребують проведення додаткових оцінок. Члени УАБТ вбачають це необхідним задля розуміння об’ємів потреб залучення інвестицій саме у даному конкретному випадку та відповідних соціально-економічних наслідків. Залучення представників окремих галузей економіки до таких оцінок буде запорукою їх інклюзивності та репрезентативності.

Члени УАБТ переконані, що успіх практичної реалізації оприлюдненої Президентом України кліматичної цілі залежить від її врахування у національних стратегічних та програмних документах. До прикладу, Національна економічна стратегія-2030[2], Інтегрований план з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року[3], Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату[4], Концепція Державної програми трансформації вугільних регіонів України на період до 2030 року[5], планована до оновлення Енергетична стратегія України до 2035, та планована Концепція «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року[6] мають орієнтуватися на оновлені державні кліматичні амбіції.

Окремої уваги заслуговує аспект планування фінансового забезпечення заходів з декарбонізації національної економіки. До прикладу, один з найбільших торгівельних партнерів України - Європейський Союз – ставлячи власні кліматичні цілі, на 2/3 передбачає їх фінансування за рахунок бюджетних коштів[7]. Відтак, вбачається доцільним і в Україні актуалізувати питання залучення коштів на цілі декарбонізації із загального та місцевих бюджетів, реінвестування податку на викиди CO2 та залучення зовнішніх інвестицій і міжнародної допомоги.

Підсумовуючи сказане, УАБТ пропонує Уряду України залучити представників бізнес-спільноти до діалогу задля фіналізації НВВ2. Окрім того, пропонується провести відповідну роботу щодо зведення стратегічних орієнтирів України (Національна Економічна Стратегія-2030, Енергетична Стратегія України до 2035 року, Стратегія Низьковуглецевого Розвитку України до 2050 року) до єдиних узгоджених індикаторів розвитку держави.

На нашу думку, висновки і рекомендації такого діалогу повинні бути враховані Урядом на ключових майданчиках міжнародних перемовин України з кліматичної тематики, зокрема в рамках переговорів щодо перегляду Угоди про асоціацію, а також окремого діалогу з ЄС щодо ЄЗК

 

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1599

[2] https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-oficijno-rozpochav-stvorennya-nacionalnoyi-ekonomichnoyi-strategiyi-2030

[3] http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245477679

[4] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0005525-20#Text

[5] https://www.kmu.gov.ua/news/minregion-rozpochav-obgovorennya-koncepciyi-derzhavnoyi-programi-transformaciyi-vugilnih-regioniv-ukrayini-na-period-do-2030-roku

[6] https://mepr.gov.ua/news/34424.html 

[7] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

Зв'яжіться
з нами
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАПИТ